DANH SÁCH EMAIL CỦA CÁN BỘ VĂN PH̉NG

PH̉NG GD&ĐT CAM LÂM

DANH SÁCH EMAIL CỦA CÁN BỘ VĂN PH̉NG

PH̉NG GD&ĐT VẠN NINH

STT Tên cán bộ/Đơn vị
1 Pḥng GD&ĐT Cam Lâm
2 Hoàng Quang Thanh
3 Đỗ Hữu Quỳnh
4 Hồ Ngọc Linh
5 Trần Trung Hà
6 Nguyễn Mân
7 Lê Anh Bằng
8 Liễu Vạn Ḥa
9 Trần Văn Thu
10 Phạm Thị Lệ
11 Nguyễn Thị Thiên
12 Vơ Thị Thúy
13 Nguyễn Thị Anh
14 Nguyễn Thị Xuân Hiền
15 Trường THCS A.Yersin
16 Trường THCS Phan Đ́nh Phùng
17 Trường THCS Trần Đại Nghĩa
18 Trường THCS Lương Thế Vinh
19 Trường THCS Hùng Vương
20 Trường THCS Quang Trung
21 Trường THCS Nguyễn Hiền
22 Trường THCS Hoàng Hoa Thám
23 Trường THCS Lê Thánh Tôn
24 Trường THCS Nguyễn Trăi
25 Trường THCS Nguyễn Công Trứ
26 Trường THCS Trần Quang Khải
27 Trường TH Suối Cát
28 Trường TH Suối Tân
29 Trường TH Sơn Tân
30 Trường TH Cam Tân
31 Trường TH Cam Ḥa 1
32 Trường TH Cam Ḥa 2
33 Trường TH Cam Hải Tây 1
34 Trường TH Cam Hải Tây 2
35 Trường TH Cam Hải Đông
36 Trường TH Cam Đức
37 Trường TH Cam Thành Bắc
38 Trường TH Tân Sinh
39 Trường TH Cam An Nam
40 Trường TH Cam An Bắc
41 Trường TH Cam Hiệp Bắc
42 Trường TH Cam Hiệp Nam
43 Trường TH Cam Phước Tây 1
44 Trường TH Cam Phước Tây 2
45 Trường MN Cam Đức
46 Trường MG Sơn Tân
47 Trường MG Suối Tân
48 Trường MG Suối Cát
49 Trường MG Cam Tân
50 Trường MG Cam Ḥa
51 Trường MG Cam Hải Tây
52 Trường MG Cam Hải Đông
53 Trường MG Cam Đức
54 Trường MG Cam Thành Bắc
55 Trường MG Cam An Nam
56 Trường MG Cam An Bắc
57 Trường MG Cam Hiệp Bắc
58 Trường MG Cam Hiệp Nam
59 Trường MG Cam Phước Tây
Địa chỉ thư
pgdclam@khanhhoa.edu.vn
hqthanh.cl@khanhhoa.edu.vn
dhquynh.cl@khanhhoa.edu.vn
hnlinh.cl@khanhhoa.edu.vn
ttha.cl@khanhhoa.edu.vn
nman.cl@khanhhoa.edu.vn
labang.cl@khanhhoa.edu.vn
lvhoa.cl@khanhhoa.edu.vn
tvthu.cl@khanhhoa.edu.vn
ptle.cl@khanhhoa.edu.vn
ntthien.cl@khanhhoa.edu.vn
vtthuy.cl@khanhhoa.edu.vn
ntanh.cl@khanhhoa.edu.vn
ntxhien.cl@khanhhoa.edu.vn
c2ayersin.cl@khanhhoa.edu.vn
c2pdphung.cl@khanhhoa.edu.vn
c2tdnghia.cl@khanhhoa.edu.vn
c2ltvinh.cl@khanhhoa.edu.vn
c2hvuong.cl@khanhhoa.edu.vn
c2qtrung.cl@khanhhoa.edu.vn
c2nhien.cl@khanhhoa.edu.vn
c2hhtham.cl@khanhhoa.edu.vn
c2ltton.cl@khanhhoa.edu.vn
c2ntrai.cl@khanhhoa.edu.vn
c2nctru.cl@khanhhoa.edu.vn
c2tqkhai.cl@khanhhoa.edu.vn
c1scat.cl@khanhhoa.edu.vn
c1suoitan.cl@khanhhoa.edu.vn
c1sontan.cl@khanhhoa.edu.vn
c1ctan.cl@khanhhoa.edu.vn
c1choa1.cl@khanhhoa.edu.vn
c1choa2.cl@khanhhoa.edu.vn
c1chtay1.cl@khanhhoa.edu.vn
c1chtay2.cl@khanhhoa.edu.vn
c1chdong.cl@khanhhoa.edu.vn
c1cduc.cl@khanhhoa.edu.vn
c1ctbac.cl@khanhhoa.edu.vn
c1tsinh.cl@khanhhoa.edu.vn
c1canam.cl@khanhhoa.edu.vn
c1cabac.cl@khanhhoa.edu.vn
c1chbac.cl@khanhhoa.edu.vn
c1chnam.cl@khanhhoa.edu.vn
c1cptay1.cl@khanhhoa.edu.vn
c1cptay2.cl@khanhhoa.edu.vn
mncduc.cl@khanhhoa.edu.vn
mgsontan.cl@khanhhoa.edu.vn
mgsuoitan.cl@khanhhoa.edu.vn
mgscat.cl@khanhhoa.edu.vn
mgctan.cl@khanhhoa.edu.vn
mgchoa.cl@khanhhoa.edu.vn
mgchtay.cl@khanhhoa.edu.vn
mgchdong.cl@khanhhoa.edu.vn
mgcduc.cl@khanhhoa.edu.vn
mgctbac.cl@khanhhoa.edu.vn
mgcanam.cl@khanhhoa.edu.vn
mgcabac.cl@khanhhoa.edu.vn
mgchbac.cl@khanhhoa.edu.vn
mgchnam.cl@khanhhoa.edu.vn
mgcptay.cl@khanhhoa.edu.vn
STT Tên cán bộ/Đơn vị
1 Pḥng GD&ĐT Vạn Ninh
2 Trường TH Đại Lănh 1
3 Trường TH Đại Lănh 2
4 Trường TH Vạn Thọ 1
5 Trường TH Vạn Thọ 2
6 Trường TH Vạn Phước 1
7 Trường TH Vạn Phước 2
8 Trường TH Vạn Long
9 Trường TH Vạn Khánh 1
10 Trường TH Vạn Khánh 2
11 Trường TH Vạn B́nh
12 Trường TH Vạn Thắng 1
13 Trường TH Vạn Thắng 2
14 Trường TH Vạn Thắng 3
15 Trường TH Vạn Thạnh 2
16 Trường TH Vạn Phú 1
17 Trường TH Vạn Phú 2
18 Trường TH Vạn Giă 1
19 Trường TH Vạn Giă 2
20 Trường TH Vạn Giă 3
21 Trường TH Vạn Lương 1
22 Trường TH Vạn Lương 2
23 Trường TH Vạn Hưng 1
24 Trường TH Vạn Hưng 2
25 Trường TH Xuân Sơn
26 Trường THCS Chi Lăng
27 Trường THCS Lương Thế Vinh
28 Trường THCS Trần Quốc Tuấn
29 Trường THCS Quang Trung
30 Trường THCS Trần Phú
31 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
32 Trường THCS Mê Linh
33 Trường THCS Văn Lang
34 Trường THCS Đống Đa
35 Trường THCS Lê Hồng Phong
36 Trường THCS Lư Thường Kiệt
37 Trường THCS Hoa Lư
38 Trường THCS Vạn Thạnh
39 Trường MN B́nh Minh
40 Trường MG Họa Mi
41 Trường MG Vạn Xuân
42 Trường Bồi dưỡng giáo dục
43 Nguyễn Văn Ch́
44 Nguyễn Từng 
45 Nguyễn Ngọc Huyền
46 Nguyễn Sơn Phượng
47 Phan Huy Quát
48 Nguyễn Dũng 
49 Huỳnh Tấn Thắng
50 Nguyễn Viết Liệu
51 Nguyễn Văn Hoằng
52 Nguyễn Văn Tài
53 Trần Thị Thanh Nguyên
54 Phùng Thanh Phong 
55 Phạm Vân
56 Nguyễn Trọng
57 Bùi Văn Hùng 
58 Trần Ngọc Vui
59 Phạm Thị Hồng Loan
60 Nguyễn Chí Kỳ
61 Vơ Văn Tám
Địa chỉ thư
pgdvninh@khanhhoa.edu.vn
c1dlanh1.vn@khanhhoa.edu.vn
c1dlanh2.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vtho1.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vtho2.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vphuoc1.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vphuoc2.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vlong.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vkhanh1.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vkhanh2.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vbinh.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vthang1.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vthang2.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vthang3.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vthanh2.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vphu1.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vphu2.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vgia1.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vgia2.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vluong1.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vluong2.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vhung1.vn@khanhhoa.edu.vn
c1vhung2.vn@khanhhoa.edu.vn
c1xson.vn@khanhhoa.edu.vn
c2clang.vn@khanhhoa.edu.vn
c2ltvinh.vn@khanhhoa.edu.vn
c2tqtuan.vn@khanhhoa.edu.vn
c2qtrung.vn@khanhhoa.edu.vn
c2tphu.vn@khanhhoa.edu.vn
c2nbkhiem.vn@khanhhoa.edu.vn
c2mlinh.vn@khanhhoa.edu.vn
c2vlang.vn@khanhhoa.edu.vn
c2dda.vn@khanhhoa.edu.vn
c2lhphong.vn@khanhhoa.edu.vn
c2ltkiet.vn@khanhhoa.edu.vn
c2hlu.vn@khanhhoa.edu.vn
c2vthanh.vn@khanhhoa.edu.vn
mnbminh.vn@khanhhoa.edu.vn
mghmi.vn@khanhhoa.edu.vn
mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
bdgd.vn@khanhhoa.edu.vn
nvchi.vn@khanhhoa.edu.vn
ntung.vn@khanhhoa.edu.vn
nnhuyen.vn@khanhhoa.edu.vn
nsphuong.vn@khanhhoa.edu.vn
phquat.vn@khanhhoa.edu.vn
ndung.vn@khanhhoa.edu.vn
htthang.vn@khanhhoa.edu.vn
nvlieu.vn@khanhhoa.edu.vn
nvhoang.vn@khanhhoa.edu.vn
nvtai.vn@khanhhoa.edu.vn
tttnguyen.vn@khanhhoa.edu.vn
ptphong.vn@khanhhoa.edu.vn
pvan.vn@khanhhoa.edu.vn
ntrong.vn@khanhhoa.edu.vn
bvhung.vn@khanhhoa.edu.vn
tnvui.vn@khanhhoa.edu.vn
pthloan.vn@khanhhoa.edu.vn
ncky.vn@khanhhoa.edu.vn
vvtam.vn@khanhhoa.edu.vn

DANH SÁCH EMAIL CỦA CÁN BỘ VĂN PH̉NG

PH̉NG GD&ĐT CAM RANH

DANH SÁCH EMAIL CỦA CÁN BỘ VĂN PH̉NG

PH̉NG GD&ĐT DIÊN KHÁNH

STT Tên cán bộ/Đơn vị
1 Pḥng GD&ĐT Cam Ranh
2 Bồi dưỡng giáo dục
3 Nguyễn Khiêm
4 Nguyễn Văn Du
5 Trần Đ́nh Thọ
6 Hồ Xuân Hoàng
7 Phạm Văn Chương
8 Nguyễn Thái Hoàng
9 Trần Tiến Dũng
10 Trần Thị Liên
11 Nguyễn Thị Đào
12 Phạm Thị Hiền
13 Lê Thị Mỹ Linh
14 Đinh Thị Xuân Nhàn
15 Nguyễn Thị Thu Sa
16 Nguyễn B́nh Việt
17 Lê Văn Quang
18 Văn Nhân
19 Đỗ Đ́nh Khôi
20 Lê Thị Tỳ Mai
21 Nguyễn Văn Ngọ
22 Đặng Tấn Quân
23 Nguyễn Lư Trị
24 Trường THCS Phan Chu Trinh
25 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
26 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai
27 Trường THCS Chu Văn An
28 Trường THCS Trần Phú
29 Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ
30 Trường THCS Lê Hồng Phong
31 Trường THCS Nguyễn Du
32 Trường THCS Nguyễn Khuyến
33 Trường THCS Nguyễn Trung Trực
34 Trường PT Dân tộc Nột trú
35 Trường TH Cam Thành Nam
36 Trường TH Cam Nghĩa 1
37 Trường TH Cam Nghĩa 2
38 Trường TH Cam Phúc Bắc 1
39 Trường TH Cam Phúc Bắc 2
40 Trường TH Cam Phúc Nam
41 Trường TH Cam Phú
42 Trường TH Cam Lộc 1
43 Trường TH Cam Lộc 2
44 Trường TH Cam Linh 1
45 Trường TH Cam Linh 2
46 Trường TH Cam Lợi
47 Trường TH Ba Ng̣i
48 Trường TH Cam Phước Đông 1
49 Trường TH Cam Phước Đông 2
50 Trường TH Cam Thịnh Đông
51 Trường TH Cam Thịnh 1
52 Trường TH Cam Thịnh Tây
53 Trường TH Cam Lập
54 Trường TH Cam B́nh
55 Trường MG Cam Thành Nam
56 Trường MG Cam Nghĩa
57 Trường MG Cam Phúc Bắc
58 Trường MG Cam Phúc Nam
59 Trường MG Cam Phú
60 Trường MG Cam Lộc
61 Trường MG Cam Linh
62 Trường MG Cam Thuận
63 Trường MG Cam Lợi
64 Trường MG Ba Ng̣i
65 Trường MG Cam Phước Đông
66 Trường MG Cam Thịnh Đông
67 Trường MG Cam Thịnh Tây
68 Trường MG Cam Lập
69 Trường MG Cam B́nh
70 Trường MN Hoa Mai
71 Trường MN Trường Sa
72 Trường MG 2/4
Địa chỉ thư
pgdcranh@khanhhoa.edu.vn
bdgduc.cr@khanhhoa.edu.vn
nkhiem.cr@khanhhoa.edu.vn
nvdu.cr@khanhhoa.edu.vn
tdtho.cr@khanhhoa.edu.vn
hxhoang.cr@khanhhoa.edu.vn
pvchuong.cr@khanhhoa.edu.vn
nthoang.cr@khanhhoa.edu.vn
ttdung.cr@khanhhoa.edu.vn
ttlien.cr@khanhhoa.edu.vn
ntdao.cr@khanhhoa.edu.vn
pthien.cr@khanhhoa.edu.vn
ltmlinh.cr@khanhhoa.edu.vn
dtxnhan.cr@khanhhoa.edu.vn
nttsa.cr@khanhhoa.edu.vn
nbviet.cr@khanhhoa.edu.vn
lvquang.cr@khanhhoa.edu.vn
vnhan.cr@khanhhoa.edu.vn
ddkhoi.cr@khanhhoa.edu.vn
lttmai.cr@khanhhoa.edu.vn
nvngo.cr@khanhhoa.edu.vn
dtquan.cr@khanhhoa.edu.vn
nltri.cr@khanhhoa.edu.vn
c2pctrinh.cr@khanhhoa.edu.vn
c2nvtroi.cr@khanhhoa.edu.vn
c2ntmkhai.cr@khanhhoa.edu.vn
c2cvan.cr@khanhhoa.edu.vn
c2tphu.cr@khanhhoa.edu.vn
c2ntky.cr@khanhhoa.edu.vn
c2lhphong.cr@khanhhoa.edu.vn
c2ndu.cr@khanhhoa.edu.vn
c2nkhuyen.cr@khanhhoa.edu.vn
c2nttruc.cr@khanhhoa.edu.vn
c2ptdtntru.cr@khanhhoa.edu.vn
c1ctnam.cr@khanhhoa.edu.vn
c1cnghia1.cr@khanhhoa.edu.vn
c1cnghia2.cr@khanhhoa.edu.vn
c1cpbac1.cr@khanhhoa.edu.vn
c1cpbac2.cr@khanhhoa.edu.vn
c1cpnam.cr@khanhhoa.edu.vn
c1cphu.cr@khanhhoa.edu.vn
c1cloc1.cr@khanhhoa.edu.vn
c1cloc2.cr@khanhhoa.edu.vn
c1clinh1.cr@khanhhoa.edu.vn
c1clinh2.cr@khanhhoa.edu.vn
c1cloi.cr@khanhhoa.edu.vn
c1bngoi.cr@khanhhoa.edu.vn
c1cpdong1.cr@khanhhoa.edu.vn
c1cpdong2.cr@khanhhoa.edu.vn
c1ctdong.cr@khanhhoa.edu.vn
c1cthinh1.cr@khanhhoa.edu.vn
c1cttay.cr@khanhhoa.edu.vn
c1clap.cr@khanhhoa.edu.vn
c1cbinh.cr@khanhhoa.edu.vn
mgctnam.cr@khanhhoa.edu.vn
mgcnghia.cr@khanhhoa.edu.vn
mgcpbac.cr@khanhhoa.edu.vn
mgcpnam.cr@khanhhoa.edu.vn
mgcphu.cr@khanhhoa.edu.vn
mgcloc.cr@khanhhoa.edu.vn
mgclinh.cr@khanhhoa.edu.vn
mgcthuan.cr@khanhhoa.edu.vn
mgcloi.cr@khanhhoa.edu.vn
mgbngoi.cr@khanhhoa.edu.vn
mgcpdong.cr@khanhhoa.edu.vn
mgctdong.cr@khanhhoa.edu.vn
mgcttay.cr@khanhhoa.edu.vn
mgclap.cr@khanhhoa.edu.vn
mgcbinh.cr@khanhhoa.edu.vn
mnhmai.cr@khanhhoa.edu.vn
mntsa.cr@khanhhoa.edu.vn
mg2t4.cr@khanhhoa.edu.vn

 

STT Tên cán bộ/Đơn vị
1 Pḥng GD&ĐT Diên Khánh
2 Đinh Gia Bảo
3 Trần Minh
4 Nguyễn Thắng Thâu
5 Trần Lịch
6 Nguyễn Trọng Nghĩa
7 Huỳnh Trung Boa
8 Nguyễn Văn Tuyến
9 Huỳnh Thị Ánh
10 Huỳnh Hiệp
11 Nguyễn Tuấn Huy
12 Trần Văn Lực
13 Nguyễn  Bích
14 Trần Văn Tài
15 Đỗ Thị Kim Mai
16 Lê Thị Bích Vân
17 Nguyễn Thị Mỹ Hương
18 Đỗ Thị Thanh Thủy
19 Trần Thị Kim Yến
20 Tôn Nữ Thùy Trang
21 Trần Huệ Chánh
22 Lư Minh
23 Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh
24 Trường THCS Nguyễn Huệ
25 Trường THCS Trần Đại Nghĩa
26 Trường THCS Nguyễn Du
27 Trường THCS Phan Chu Trinh
28 Trường THCS Trịnh Phong
29 Trường THCS Mạc Đĩnh Chi
30 Trường THCS Ngô Quyền
31 Trường THCS Trần Nhân Tông
32 Trường THCS Trần Quang Khải
33 Trường TH Diên Đồng
34 Trường TH Diên Tân
35 Trường TH Diên Xuân
36 Trường TH Diên Xuân 1
37 Trường TH Diên Lâm 1
38 Trường TH Diên Lâm 2
39 Trường TH Diên Thọ
40 Trường TH Diên Phước 
41 Trường TH Diên Lộc
42 Trường TH Diên Ḥa
43 Trường TH Diên B́nh
44 Trường TH Diên Lạc
45 Trường TH Diên Thạnh
46 Trường TH Diên Toàn
47 Trường TH Diên An 1
48 Trường TH Diên An 2
49 Trường TH Thị Trấn 
50 Trường TH Thị Trấn 1
51 Trường TH Thị Trấn 2
52 Trường TH Diên Điền
53 Trường TH Diên Sơn 1
54 Trường TH Diên Sơn 2
55 Trường TH Diên Phú 1
56 Trường TH Diên Phú 2
57 Trường TH Suối Hiệp 1
58 Trường TH Suối Hiệp 2
59 Trường TH Suối Tiên
60 Trường MN Hoa Phượng
61 Trường MN Diên Thọ
62 Trường MN Diên Phước
63 Trường MN Diên An
64 Trường MN Diên Điền
65 Trường MN Diên Phú
66 Trường MG Măng Non
67 Trường MG Diên Đồng
68 Trường MG Diên Tân
69 Trường MG Suối Tiên
70 Trường MG Diên Xuân
71 Trường MG Diên Lâm
72 Trường MG Diên Lộc
73 Trường MG Diên Ḥa
74 Trường MG Diên B́nh
75 Trường MG Diên Lạc
76 Trường MG Diên Thạnh
77 Trường MG Diên Toàn
78 Trường MG Thị Trấn
79 Trường MG Diên Sơn
80 Trường MG Suối Hiệp
Địa chỉ thư
pgddkhanh@khanhhoa.edu.vn
dgbao.dk@khanhhoa.edu.vn
tminh.dk@khanhhoa.edu.vn
ntthau.dk@khanhhoa.edu.vn
tlich.dk@khanhhoa.edu.vn
ntnghia.dk@khanhhoa.edu.vn
htboa.dk@khanhhoa.edu.vn
nvtuyen.dk@khanhhoa.edu.vn
htanh.dk@khanhhoa.edu.vn
hhiep.dk@khanhhoa.edu.vn
nthuy.dk@khanhhoa.edu.vn
tvluc.dk@khanhhoa.edu.vn
nbich.dk@khanhhoa.edu.vn
tvtai.dk@khanhhoa.edu.vn
dtkmai.dk@khanhhoa.edu.vn
ltbvan.dk@khanhhoa.edu.vn
ntmhuong.dk@khanhhoa.edu.vn
dttthuy.dk@khanhhoa.edu.vn
ttkyen.dk@khanhhoa.edu.vn
tnttrang.dk@khanhhoa.edu.vn
thchanh.dk@khanhhoa.edu.vn
lminh.dk@khanhhoa.edu.vn
c2dblinh.dk@khanhhoa.edu.vn
c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
c2tdnghia.dk@khanhhoa.edu.vn
c2ndu.dk@khanhhoa.edu.vn
c2pctrinh.dk@khanhhoa.edu.vn
c2tphong.dk@khanhhoa.edu.vn
c2mdchi.dk@khanhhoa.edu.vn
c2nquyen.dk@khanhhoa.edu.vn
c2tntong.dk@khanhhoa.edu.vn
c2tqkhai.dk@khanhhoa.edu.vn
c1ddong.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dtan.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dxuan.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dxuan1.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dlam1.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dlam2.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dtho.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dphuoc.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dloc.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dhoa.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dbinh.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dlac.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dthanh.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dtoan.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dan1.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dan2.dk@khanhhoa.edu.vn
c1ttran.dk@khanhhoa.edu.vn
c1ttran1.dk@khanhhoa.edu.vn
c1ttran2.dk@khanhhoa.edu.vn
c1ddien.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dson1.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dson2.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dphu1.dk@khanhhoa.edu.vn
c1dphu2.dk@khanhhoa.edu.vn
c1shiep1.dk@khanhhoa.edu.vn
c1shiep2.dk@khanhhoa.edu.vn
c1stien.dk@khanhhoa.edu.vn
mnhphuong.dk@khanhhoa.edu.vn
mndtho.dk@khanhhoa.edu.vn
mndphuoc.dk@khanhhoa.edu.vn
mndan.dk@khanhhoa.edu.vn
mnddien.dk@khanhhoa.edu.vn
mndphu.dk@khanhhoa.edu.vn
mgmnon.dk@khanhhoa.edu.vn
mgddong.dk@khanhhoa.edu.vn
mgdtan.dk@khanhhoa.edu.vn
mgstien.dk@khanhhoa.edu.vn
mgdxuan.dk@khanhhoa.edu.vn
mgdlam.dk@khanhhoa.edu.vn
mgdloc.dk@khanhhoa.edu.vn
mgdhoa.dk@khanhhoa.edu.vn
mgdbinh.dk@khanhhoa.edu.vn
mgdlac.dk@khanhhoa.edu.vn
mgdthanh.dk@khanhhoa.edu.vn
mgdtoan.dk@khanhhoa.edu.vn
mgttran.dk@khanhhoa.edu.vn
mgdson.dk@khanhhoa.edu.vn
mgshiep.dk@khanhhoa.edu.vn

DANH SÁCH EMAIL CỦA CÁN BỘ VĂN PH̉NG

PH̉NG GD&ĐT NHATRANG

DANH SÁCH EMAIL CỦA CÁN BỘ VĂN PH̉NG

PH̉NG GD&ĐT NINH H̉A

STT Tên cán bộ/Đơn vị
1 Pḥng GD&ĐT Nha Trang
2 Tổ Hành chính
3 Tổ Phổ thông
4 Tổ Tài vụ
5 Tổ Mầm non
6 Công đoàn
7 Thanh tra
8 Tổ chức
9 Lănh đạo
10 Đỗ Anh Dũng
11 Nguyễn Duy Tuyết Vân
12 Nguyễn Tư
13 Trần Văn Ngộ
14 Nguyễn Phương Nguyên
15 Hồ Trung Lâm
16 Lê Quư Hùng
17 Phạm Thị Trang
18 Nguyễn Thị Kiển
19 Nguyễn Kỳ Trí
20 Nguyễn Đ́nh Vũ Thi
21 Lữ Thị Thu Hà
22 Ngô Thị Bích Liên
23 Đặng Thị Thanh Quang
24 Lê Quyết Tiến
25 Hà Văn Thủy
26 Trần Nguyên Lập
27 Cao Đ́nh Trung
28 Phạm Hồng Thu
29 Nguyễn Tường
30 Đỗ Thị Hoan
31 Trường THCS Âu Cơ
32 Trường THCS Bạch Đằng
33 Trường THCS Bùi Thị Xuân
34 Trường THCS Cao Thắng
35 Trường THCS Lam Sơn
36 Trường THCS Lê Thanh Liêm
37 Trường THCS Lương Thế Vinh
38 Trường THCS Lư Thái Tổ
39 Trường THCS Lư Thường Kiệt
40 Trường THCS Mai Xuân Thưởng
41 Trường THCS Nguyễn Công Trứ
42 Trường THCS Nguyễn Hiền
43 Trường THCS Nguyễn Khuyến
44 Trường THCS Nguyễn Đ́nh Chiểu
45 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
46 Trường THCS Phan Sào nam
47 Trường THCS Thái Nguyên
48 Trường THCS Trần Nhật Duật
49 Trường THCS Trần Quốc Toản
50 Trường THCS Trưng Vương
51 Trường THCS Vơ Thị Sáu
52 Trường THCS Vơ Văn Kư
53 Trường Bồi dưỡng Nghiệp vụ
54 Trường TH Lộc Thọ
55 Trường TH Ngọc Hiệp
56 Trường TH Phước Đồng
57 Trường TH Phước Hải 1
58 Trường TH Phước Hải 3
59 Trường TH Phước Ḥa 1
60 Trường TH Phước Ḥa 2
61 Trường TH Phước Long 1
62 Trường TH Phước Long 2
63 Trường TH Phước Tân 1
64 Trường TH Phước Tân 2
65 Trường TH Phước Thịnh
66 Trường TH Phước Tiến
67 Trường TH Phương Sài
68 Trường TH Phương Sơn
69 Trường TH Tân Lập 1
70 Trường TH Tân Lập 2
71 Trường TH Vạn Thắng
72 Trường TH Vạn Thạnh
73 Trường TH Vĩnh Hải 1
74 Trường TH Vĩnh Hải 2
75 Trường TH Vĩnh Hiệp
76 Trường TH Vĩnh Ḥa 1
77 Trường TH Vĩnh Ḥa 2
78 Trường TH Vĩnh Lương 1
79 Trường TH Vĩnh Lương 2
80 Trường TH Vĩnh Ngọc
81 Trường TH Vĩnh Nguyên 1
82 Trường TH Vĩnh Nguyên 2
83 Trường TH Vĩnh Nguyên 3
84 Trường TH Vĩnh Phước 1
85 Trường TH Vĩnh Phước 2
86 Trường TH Vĩnh Phương 1
87 Trường TH Vĩnh Phương 2
88 Trường TH Vĩnh Thái
89 Trường TH Vĩnh Thạnh
90 Trường TH Vĩnh Thọ
91 Trường TH Vĩnh Trung
92 Trường TH Vĩnh Trường
93 Trường TH Xương Huân 1
94 Trường TH Xương Huân 2
95 Nhà trẻ 20/10
96 Nhà trẻ 2/4
97 Nhà trẻ Hoa Hồng
98 Trường MG 3/2
99 Trường MG Lư Tự Trọng
100 Trường MG Vơ Trứ
101 Trường MN 8/3
102 Trường MN Bĩnh Khê
103 Trường MN Hồng Bàng
104 Trường MN Hồng Chiêm
105 Trường MN Hướng Dương
106 Trường MN Ngô Thời Nhiệm
107 Trường MN Sao Biển
108 Trường MN Sơn Ca
Địa chỉ thư
pgdntrang@khanhhoa.edu.vn
tohc.nt@khanhhoa.edu.vn
topt.nt@khanhhoa.edu.vn
totv.nt@khanhhoa.edu.vn
tomn.nt@khanhhoa.edu.vn
cd.nt@khanhhoa.edu.vn
ttr.nt@khanhhoa.edu.vn
tc.nt@khanhhoa.edu.vn
ld.nt@khanhhoa.edu.vn
dadung.nt@khanhhoa.edu.vn
ndtvan.nt@khanhhoa.edu.vn
ntu.nt@khanhhoa.edu.vn
tvngo.nt@khanhhoa.edu.vn
npnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn
htlam.nt@khanhhoa.edu.vn
lqhung.nt@khanhhoa.edu.vn
pttrang.nt@khanhhoa.edu.vn
ntkien.nt@khanhhoa.edu.vn
nktri.nt@khanhhoa.edu.vn
ndvthi.nt@khanhhoa.edu.vn
lttha.nt@khanhhoa.edu.vn
ntblien.nt@khanhhoa.edu.vn
dttquang.nt@khanhhoa.edu.vn
lqtien.nt@khanhhoa.edu.vn
hvthuy.nt@khanhhoa.edu.vn
tnlap.nt@khanhhoa.edu.vn
cdtrung.nt@khanhhoa.edu.vn
phthu.nt@khanhhoa.edu.vn
ntuong.nt@khanhhoa.edu.vn
dthoan.nt@khanhhoa.edu.vn
c2aco.nt@khanhhoa.edu.vn
c2bdang.nt@khanhhoa.edu.vn
c2btxuan.nt@khanhhoa.edu.vn
c2cthang.nt@khanhhoa.edu.vn
c2lson.nt@khanhhoa.edu.vn
c2ltliem.nt@khanhhoa.edu.vn
c2ltvinh.nt@khanhhoa.edu.vn
c2ltto.nt@khanhhoa.edu.vn
c2ltkiet.nt@khanhhoa.edu.vn
c2mxthuong.nt@khanhhoa.edu.vn
c2nctru.nt@khanhhoa.edu.vn
c2nhien.nt@khanhhoa.edu.vn
c2nkhuyen.nt@khanhhoa.edu.vn
c2ndchieu.nt@khanhhoa.edu.vn
c2nvxuan.nt@khanhhoa.edu.vn
c2psnam.nt@khanhhoa.edu.vn
c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn
c2tnduat.nt@khanhhoa.edu.vn
c2tqtoan.nt@khanhhoa.edu.vn
c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn
c2vtsau.nt@khanhhoa.edu.vn
c2vvky.nt@khanhhoa.edu.vn
bdnvu.nt@khanhhoa.edu.vn
c1ltho.nt@khanhhoa.edu.vn
c1nhiep.nt@khanhhoa.edu.vn
c1pdong.nt@khanhhoa.edu.vn
c1phai1.nt@khanhhoa.edu.vn
c1phai3.nt@khanhhoa.edu.vn
c1phoa1.nt@khanhhoa.edu.vn
c1phoa2.nt@khanhhoa.edu.vn
c1plong1.nt@khanhhoa.edu.vn
c1plong2.nt@khanhhoa.edu.vn
c1ptan1.nt@khanhhoa.edu.vn
c1ptan2.nt@khanhhoa.edu.vn
c1pthinh.nt@khanhhoa.edu.vn
c1ptien.nt@khanhhoa.edu.vn
c1psai.nt@khanhhoa.edu.vn
c1pson.nt@khanhhoa.edu.vn
c1tlap1.nt@khanhhoa.edu.vn
c1tlap2.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vthang.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vthanh.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vhai1.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vhai2.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vhiep.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vhoa1.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vhoa2.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vluong1.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vluong2.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vngoc.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vnguyen1.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vnguyen2.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vnguyen3.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vphuoc1.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vphuoc2.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vphuong1.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vphuong2.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vthai.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vinhthanh.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vtho.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vtrung.nt@khanhhoa.edu.vn
c1vtruong.nt@khanhhoa.edu.vn
c1xhuan1.nt@khanhhoa.edu.vn
c1xhuan2.nt@khanhhoa.edu.vn
mn20t10.nt@khanhhoa.edu.vn
mn2t4.nt@khanhhoa.edu.vn
mnhhong.nt@khanhhoa.edu.vn
mn3t2.nt@khanhhoa.edu.vn
mnlttrong.nt@khanhhoa.edu.vn
mnvtru.nt@khanhhoa.edu.vn
mn8t3.nt@khanhhoa.edu.vn
mnbkhe.nt@khanhhoa.edu.vn
mnhbang.nt@khanhhoa.edu.vn
mnhchiem.nt@khanhhoa.edu.vn
mnhduong.nt@khanhhoa.edu.vn
mnntnhiem.nt@khanhhoa.edu.vn
mnsaobien.nt@khanhhoa.edu.vn
mnsonca.nt@khanhhoa.edu.vn
STT Tên cán bộ/Đơn vị
1 Pḥng GD&ĐT Ninh Ḥa
2 Nguyễn Ta
3 Lê Quang Thạch
4 Nguyễn Văn Âu
5 Nguyễn Xuân Vinh
6 Ngô Quang Linh
7 Phạm Thanh Phong
8 Nguyễn Xuân Lộc
9 Châu Đ́nh Hùng Sơn
10 Hồ Quư Tưởng
11 Nguyễn Hữu Quang
12 Nguyễn Văn Đức
13 Vơ Văn Minh
14 Trương Thị Liễu
15 Nguyễn Ngọc Vũ Nguyên
16 Lê Văn Cường
17 Nguyễn Lương Duyên
18 Hồ Thị Minh Nhựt
19 Lê Thị Phin
20 Lê Ngọc Sinh
21 Cao Trọng Dụng
22 Nguyễn Thị Như Hoa
23 Trường MG Ninh An
24 Trường MG Ninh B́nh
25 Trường MG Ninh Diêm
26 Trường MG Ninh Đa
27 Trường MG Ninh Đông
28 Trường MG Ninh Giang
29 Trường MG Ninh Hà
30 Trường MG Ninh Hải
31 Trường MG Hoa Sữa
32 Trường MG 2/9
33 Trường MN 1/5
34 Trường MG Hướng Dương
35 Trường MG Ninh Hưng
36 Trường MG Ninh Ích 
37 Trường MG Ninh Lộc
38 Trường MG Ninh Phú
39 Trường MG Ninh Phụng
40 Trường MG Ninh Phước
41 Trường MG Ninh Quang 
42 Trường MG Ninh Sim
43 Trường MG Ninh Sơn
44 Trường MG Ninh Tân
45 Trường MN Ninh Tây
46 Trường MG Ninh Thân
47 Trường MG Ninh Thọ
48 Trường MG Ninh Thủy
49 Trường MG Ninh Thượng
50 Trường MG Ninh Trung
51 Trường MG Ninh Xuân 
52 Trường MG Ninh Vân
53 Trường TH Ninh An
54 Trường TH Ninh B́nh
55 Trường TH Ninh Diêm
56 Trường TH Ninh Đa
57 Trường TH Ninh Đông
58 Trường TH Ninh Giang
59 Trường TH Ninh Hà
60 Trường TH Ninh Hải
61 Trường TH Ninh Hoà 1
62 Trường TH Ninh Hoà 2
63 Trường TH Ninh Hoà 3
64 Trường TH Ninh Hưng
65 Trường TH Ninh Ích 1
66 Trường TH Ninh Ích 2
67 Trường TH Ninh Lộc
68 Trường TH Ninh Phú
69 Trường TH Ninh Phụng 1
70 Trường TH Ninh Phụng 2
71 Trường TH Ninh Phước
72 Trường TH Ninh Quang 1
73 Trường TH Ninh Quang 2
74 Trường TH Ninh Sim
75 Trường TH Ninh Sơn
76 Trường TH Ninh Tân
77 Trường TH Ninh Tây
78 Trường TH Ninh Thân
79 Trường TH Ninh Thọ
80 Trường TH Ninh Thủy
81 Trường TH Ninh Thượng
82 Trường TH Ninh Trung
83 Trường TH Ninh Xuân 1
84 Trường TH Ninh Xuân 2
85 Trường TH Ninh Vân
86 Trường THCS Chu Văn An
87 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ
88 Trường THCS Trương Định
89 Trường THCS Nguyễn Thị Định
90 Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
91 Trường THCS Trần Quang Khải
92 Trường THCS Phạm Ngũ Lăo
93 Trường THCS Hàm Nghi
94 Trường THCS Ngô Th́ Nhậm
95 Trường THCS Trịnh Phong
96 Trường THCS Lê Hồng Phong
97 Trường THCS Nguyễn Tri Phương
98 Trường THCS Vơ Thị Sáu
99 Trường THCS Phạm Hồng Thái
100 Trường THCS Tô Hiến Thành
101 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
102 Trường THCS Trần Quốc Toản
103 Trường THCS Lê Thánh Tông
104 Trường THCS Quang Trung
105 Trường THCS Nguyễn Trung Trực
106 Trường THCS Trần Quốc Tuấn
107 Trường THCS Đào Duy Từ
108 Trường THCS Ngô Gia Tự
109 Trường THCS Nguyễn Phan Vinh
110 Trường THCS Hùng Vương
Địa chỉ thư
pgdnhoa@khanhhoa.edu.vn
nta.nh@khanhhoa.edu.vn
lqthach.nh@khanhhoa.edu.vn
nvau.nh@khanhhoa.edu.vn
nxvinh.nh@khanhhoa.edu.vn
nqlinh.nh@khanhhoa.edu.vn
ptphong.nh@khanhhoa.edu.vn
nxloc.nh@khanhhoa.edu.vn
cdhson.nh@khanhhoa.edu.vn
hqtuong.nh@khanhhoa.edu.vn
nhquang.nh@khanhhoa.edu.vn
nvduc.nh@khanhhoa.edu.vn
vvminh.nh@khanhhoa.edu.vn
ttlieu.nh@khanhhoa.edu.vn
nnvnguyen.nh@khanhhoa.edu.vn
lvcuong.nh@khanhhoa.edu.vn
nlduyen.nh@khanhhoa.edu.vn
htmnhut.nh@khanhhoa.edu.vn
ltphin.nh@khanhhoa.edu.vn
lnsinh.nh@khanhhoa.edu.vn
ctdung.nh@khanhhoa.edu.vn
ntnhoa.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnan.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnbinh.nh@khanhhoa.edu.vn
mgndiem.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnda.nh@khanhhoa.edu.vn
mgndong.nh@khanhhoa.edu.vn
mgngiang.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnha.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnhai.nh@khanhhoa.edu.vn
mghoasua.nh@khanhhoa.edu.vn
mg2t9.nh@khanhhoa.edu.vn
mn1t5.nh@khanhhoa.edu.vn
mghduong.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnhung.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnich.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnloc.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnphu.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnphung.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnphuoc.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnquang.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnsim.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnson.nh@khanhhoa.edu.vn
mgntan.nh@khanhhoa.edu.vn
mnntay.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnthan.nh@khanhhoa.edu.vn
mgntho.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnthuy.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnthuong.nh@khanhhoa.edu.vn
mgntrung.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnxuan.nh@khanhhoa.edu.vn
mgnvan.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nan.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nbinh.nh@khanhhoa.edu.vn
c1ndiem.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nda.nh@khanhhoa.edu.vn
c1ndong.nh@khanhhoa.edu.vn
c1ngiang.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nha.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nhai.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nhoa1.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nhoa2.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nhoa3.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nhung.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nich1.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nich2.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nloc.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nphu.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nphung1.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nphung2.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nphuoc.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nquang1.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nquang2.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nsim.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nson.nh@khanhhoa.edu.vn
c1ntan.nh@khanhhoa.edu.vn
c1ntay.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nthan.nh@khanhhoa.edu.vn
c1ntho.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nthuy.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nthuong.nh@khanhhoa.edu.vn
c1ntrung.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nxuan1.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nxuan2.nh@khanhhoa.edu.vn
c1nvan.nh@khanhhoa.edu.vn
c2cvan.nh@khanhhoa.edu.vn
c2nvcu.nh@khanhhoa.edu.vn
c2tdinh.nh@khanhhoa.edu.vn
c2ntdinh.nh@khanhhoa.edu.vn
c2dthoang.nh@khanhhoa.edu.vn
c2tqkhai.nh@khanhhoa.edu.vn
c2pnlao.nh@khanhhoa.edu.vn
c2hnghi.nh@khanhhoa.edu.vn
c2ntnham.nh@khanhhoa.edu.vn
c2tphong.nh@khanhhoa.edu.vn
c2lhphong.nh@khanhhoa.edu.vn
c2ntphuong.nh@khanhhoa.edu.vn
c2vtsau.nh@khanhhoa.edu.vn
c2phthai.nh@khanhhoa.edu.vn
c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn
c2ngthieu.nh@khanhhoa.edu.vn
c2tqtoan.nh@khanhhoa.edu.vn
c2lttong.nh@khanhhoa.edu.vn
c2qtrung.nh@khanhhoa.edu.vn
c2nttruc.nh@khanhhoa.edu.vn
c2tqtuan.nh@khanhhoa.edu.vn
c2ddtu.nh@khanhhoa.edu.vn
c2ngtu.nh@khanhhoa.edu.vn
c2npvinh.nh@khanhhoa.edu.vn
c2hvuong.nh@khanhhoa.edu.vn

DANH SÁCH EMAIL CỦA CÁN BỘ SỞ GIÁO DỤC

DANH SÁCH EMAIL CỦA CÁN BỘ VĂN PH̉NG

STT Đơn vị
1 Lưu Quốc Thanh
2 Lê Thị Ḥa
3 Lê Tuấn Tứ
4 Trần Văn Tỉnh
5 Nguyễn Ngọc Dũng
6 Nguyễn Sinh Cung
7 Lê Khắc Từ
8 Trần Thị Mẫn
9 Châu Thị Thái Gia
10 Công Huyền Tôn Nữ Kim Lộc
11 Phạm Hữu Biết
12 Phan Đăng Dũng
13 Nguyễn Văn Bảo
14 Kiều Thị Hạnh
15 Nguyễn Hoàng Dũng
16 Phạm Nguyễn Hoài Thương
17 Tạ Minh Chính
18 Phan Đ́nh Nhân
19 Nguyễn Ẩn
20 Nguyễn Mạnh Tuân
21 Đoàn Phương Ngọc Lam
22 Nguyễn Văn Thông
23 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
24 Nguyễn Văn Thanh
25 Nguyễn Đức Hùng
26 Hoàng Văn Tú
27 Hồ Đăng Khoa
28 Trần Văn Long
29 Trần Thị Tuyết Mai
30 Đỗ Thị Kim Yến
Địa chỉ thư
lqthanh@khanhhoa.edu.vn
lthoa@khanhhoa.edu.vn
lttu@khanhhoa.edu.vn
tvtinh@khanhhoa.edu.vn
nndung@khanhhoa.edu.vn
nscung@khanhhoa.edu.vn
lktu@khanhhoa.edu.vn
ttman@khanhhoa.edu.vn
cttgia@khanhhoa.edu.vn
chtnkloc@khanhhoa.edu.vn
phbiet@khanhhoa.edu.vn
pddung@khanhhoa.edu.vn
nvbao@khanhhoa.edu.vn
kthanh@khanhhoa.edu.vn
nhdung@khanhhoa.edu.vn
pnhthuong@khanhhoa.edu.vn
tmchinh@khanhhoa.edu.vn
pdnhan@khanhhoa.edu.vn
nan@khanhhoa.edu.vn
nmtuan@khanhhoa.edu.vn
dpnlam@khanhhoa.edu.vn
nvthong@khanhhoa.edu.vn
ntqtram@khanhhoa.edu.vn
nvthanh@khanhhoa.edu.vn
ndhung@khanhhoa.edu.vn
hvtu@khanhhoa.edu.vn
hdkhoa@khanhhoa.edu.vn
tvlong@khanhhoa.edu.vn
tttmai@khanhhoa.edu.vn
dtkyen@khanhhoa.edu.vn
31 Nguyễn Đăng Tŕnh
32 Hồ Đắc Vinh
33 Trần Nguyên Nhung
34 Phan Đức Nguyên
35 Lê Văn Ḥa
36 Bùi Xuân Huy
37 Huỳnh Ngọc Phượng
38 Trần Thức
39 Lê Văn Phước
40 Nguyễn Chánh
41 Nguyễn Thị Kim Hoa
42 Nguyễn Cao Phúc
43 Nguyễn Mai Trung Quốc
44 Kiều Văn Bức
45 Nguyễn Văn Hải
46 Châu Thái Lộc
47 Huỳnh Bá Lộc
48 Lê Biên Hải
49 Nguyễn Văn Nghĩa
50 Trần Thị Lăy
51 Nguyễn Thị Thu Hà
52 Phan Thị Chiến
53 Ngô Sanh
54 Hoàng Thị Lư
55 Hà Văn Thông
56 Nguyễn Thị Thu Hà
57 Vũ Tiến Cát
58 Trần Ngọc Anh
59 Nguyễn Thành
60 Trần Huy Thông
61 Tôn Thất Vyên
ndtrinh@khanhhoa.edu.vn
hdvinh@khanhhoa.edu.vn
tnnhung@khanhhoa.edu.vn
pdnguyen@khanhhoa.edu.vn
lvhoa@khanhhoa.edu.vn
bxhuy@khanhhoa.edu.vn
hnphuong@khanhhoa.edu.vn
tthuc@khanhhoa.edu.vn
lvphuoc@khanhhoa.edu.vn
nchanh@khanhhoa.edu.vn
ntkhoa@khanhhoa.edu.vn
ncphuc@khanhhoa.edu.vn
nmtquoc@khanhhoa.edu.vn
kvbuc@khanhhoa.edu.vn
nvhai@khanhhoa.edu.vn
ctloc@khanhhoa.edu.vn
hbloc@khanhhoa.edu.vn
lbhai@khanhhoa.edu.vn
nvnghia@khanhhoa.edu.vn
ttlay@khanhhoa.edu.vn
nttha.mn@khanhhoa.edu.vn
ptchien@khanhhoa.edu.vn
nsanh@khanhhoa.edu.vn
htly@khanhhoa.edu.vn
hvthong@khanhhoa.edu.vn
nttha.th@khanhhoa.edu.vn
vtcat@khanhhoa.edu.vn
tnanh@khanhhoa.edu.vn
nthanh@khanhhoa.edu.vn
ththong@khanhhoa.edu.vn
ttvyen@khanhhoa.edu.vn