* Cc đơn vị Mầm non tổ chức Hội thi B Khỏe- B ngoan

Trường MN Hồng Chim

 

Trường MN Hoa Hồng

 

Kết quả Hội Thi B khỏe- B ngoan trường MN Vạn Thạnh

+ Giải đồng đội:

Xuất sắc: Đội lớp Nhỡ B

Giải nhất: Đội lớp B A; Đội lớp Lớn B

                   Giải nh: Đội lớp Lớn A; Đội lớp Nh Trẻ; Đội lớp B B

                   Giải ba: Đội lớp Nhỡ A v Đội lớp Lớn C

+ Giải c nhn:

                   Giải dnh cho b nhỏ tuổi nhất Hội Thi: 1 giải

                   Giải xuất sắc dnh cho b năng khiếu: 8 giải

Giải xuất sắc dnh cho b thng minh: 8 giải

Giải xuất sắc dnh cho b khỏe mạnh: 8 giải

 

Hội th b khỏe- B ngoan trường MN Sơn Ca

 

Hội thi b khỏe -b ngoan trường MN 3/2